Corona

Logopedie en Corona

De maatregelen rondom de Corona crisis worden langzaam versoepeld. De scholen mogen weer open net als de logopediepraktijken. Daarom hebben wij besloten de praktijk vanaf maandag 18 mei weer te openen. We zullen niet direct voor de volle 100% opengaan, maar langzaam opbouwen.

Voor behandeling in de praktijk willen wij er wel heel duidelijk op wijzen dat jullie thuis moeten blijven met de volgende klachten:

  • Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts.
  • Iemand bij jullie thuis koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • Iemand bij jullie thuis positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Dit gedurende 14 dagen nadat de laatste klachten zijn verdwenen.

De gezondheid van iedereen staat voorop, als wij tijdens de logopedie merken dat uw kind verkouden is of ziekteverschijnselen heeft verzoeken wij u, uw kind mee naar huis te nemen en logopedie voort te zetten via de computer.

Verder zullen wij in de praktijk zorgen voor duidelijke hygiëne- regels en aanpassingen. Ouders blijven zo veel mogelijk buiten de praktijk en zijn dus niet bij de behandeling behalve als het voor de behandeling noodzakelijk is. De overdracht van de logopedie zal zo veel mogelijk bij de deur plaats vinden. De wachtruimte is gesloten. Iedereen wast zijn handen bij binnenkomst in de praktijk of maakt gebruik van de desinfectiemiddelen bij de deur. De logopedist maakt na elke behandeling de tafel/het speelgoed/de deurknoppen schoon. Er worden spatschermen geplaatst tussen de logopedist en de client. De logopedisten zullen er in ieder geval alles aandoen om zo netjes en hygiënisch mogelijk te werken. Zie ook ons hygiëneprotocol Hygiëne protocol voor ouders.docx

De behandelend logopedist zal contact met u opnemen of uw kind logopedie krijgt in de praktijk of via de computer. Mochten jullie als ouders het niet aandurven om naar de praktijk te komen is dat voor ons geen enkel probleem. Wij zullen de behandeling dan verzorgen via de computer.