Meertaligheid

Meertaligheid

De culturele achtergrond van thuis heeft invloed op het verloop van de taalontwikkeling van het kind, in welke taal dan ook. Of er binnen het gezin veel of juist weinig gesproken wordt maakt uit voor het aanleren van de taal. Voorwaarde voor het ontwikkelen van een goede moedertaal is dat het jonge kind veel goede en gevarieerde taal in zijn directe omgeving krijgt aangeboden. Dus goed gevormde zinnen en woorden die duidelijk worden uitgesproken.

Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt zal het leren van een tweede taal moeilijker gaan. Het kind kent de woorden, zinnen en taalregels nog onvoldoende in de moedertaal en kan deze daarom in de tweede taal niet goed toepassen.

Mocht uw kind problemen hebben met het leren van taal. De logopedist kan onderzoek doen of er extra hulp nodig is om de taal te stimuleren. Bij twijfel neem contact op met ons.

Voor meer informatie over meertaligheid: kindentaal.kindenlogopedie.nl/meertaligheid