Specialisaties

Specialisaties

Wij zijn naast de gebruikelijke behandelgebieden gespecialiseerd in:

* Meertaligheid: Behandeling van kinderen met een meertalige taalontwikkeling.
* Stotteren:(Kwaliteit geregistreerde stotterspecialist) Er wordt gewerkt volgens de richtlijn stotteren.
* PROMPT techniek: Een articulatiebehandeling vanuit tactiel en kinesthetische input.
* Hanen therapie: Ouderbegeleiding om kinderen te helpen bij het leren praten.
* OMFT: behandeling van kinderen met problemen op het gebied van verkeerd mondgedrag en slissen
* De methode Tan Soderbergh: Behandeling van kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis.
* Sensorische Integratie (SI): Voor kinderen met informatieverwerkingsproblemen en prikkelgevoeligheid.
* Dyslexie