Stotteren

Stotteren

Maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind? Schaamt uw kind zich voor zijn of haar manier van spreken? Of durft het helemaal niet meer te spreken? Dan kan stottertherapie helpen. Zo’n 1% van de Nederlandse bevolking stottert. Stotteren is een timingsprobleem van de spraakspieren. Bij jonge kinderen verdwijnt het vaak vanzelf, maar niet altijd. Om te beoordelen of stottertherapie wenselijk is, kunt u het beste de logopedist raadplegen. Samen met u zal worden gekeken of behandeling nodig is en zo ja welke therapievorm het beste aansluit bij u en uw kind.

Ook jongeren en volwassenen kunnen erg veel last hebben van stotteren. Veel mensen schamen zich en gaan situaties of bepaalde woorden vermijden om maar zo min mogelijk te hoeven spreken. Met therapie kan in kaart worden gebracht welke gedachten en gevoelens er spelen en hoe de spreekangst kan worden aangepakt. Daarnaast oefenen we om de spraak vloeiender te maken.

Vanuit heel Almere worden kinderen naar onze praktijk verwezen vanwege onze expertise op het gebied van stotteren. Lotte van Arkel is onze stotterspecialist. Zij doet regelmatig bijscholingscursussen en is op de hoogte van moderne methodes om stotteren te behandelen. Zij werkt met veel enthousiasme met basisschool kinderen en peuters. Het betrekken van de ouders bij de behandeling is vooral voor (jonge) kinderen essentieel.

Heeft u twijfels of uw kind stottert en er logopedisch behandeling nodig is? Doe dan de test op deze website: Screeningslijst voor Stotteren