Taalontwikkelingsstoornis

Taalontwikkelingsstoornis

Praat uw peuter nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan kan het zijn dat het een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Een TOS leidt vaak tot sociale, emotionele en gedragsproblemen. De logopedist kan uw kind helpen.

Vermoeden van TOS
Of een kind daadwerkelijk TOS heeft, moet door onderzoeken officieel worden vastgesteld. Voor de diagnose doet de logopedist verschillende taaltests. Ook het gehoor wordt onderzocht, om er zeker van te zijn dat de oorzaak bijvoorbeeld niet doofheid is. Wanneer blijkt dat serieus sprake is van TOS, bepaalt de logopedist welke behandeling het beste bij het kind past. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken, omdat ook zij vaak veel met hun kind moeten oefenen.

Jong behandelen
Logopedie heeft een positieve invloed op TOS. Hoe jonger het kind is, hoe groter de kans op herstel. Een kind leert een taal namelijk tussen 0 en 6 jaar. De gevoeligheid om iets nieuws aan te leren op taalgebied is dan het grootst. ‘Een TOS gaat bij een deel van de kinderen nooit helemaal over. Wel kan de logopedist zorgen dat de klachten verminderen, waardoor een kind zoveel mogelijk mee kan doen op school en in de samenleving.’
Hoe herkent u een TOS?

Een taalontwikkelingsstoornis bij uw kind kunt u herkennen aan verschillende signalen:
• uw kind spreekt in korte, onlogische zinnen
• uw kind is slecht verstaanbaar
• uw kind is stil en praat weinig
• uw kind kan zich slecht concentreren
• uw kind begrijpt anderen vaak niet
• uw kind lijkt soms niet te luisteren


Bekijk voor het herkennen van signalen ook het filmpje op www.logopedie.nl/signalentos. U kunt hier ook de SNEL-test doen. In 14 vragen krijgt u een beeld van de taalontwikkeling van uw kind. Vermoedt u dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft? U kunt bij ons een afspraak maken voor nader onderzoek.